Platby stravného

Žádáme rodiče, aby dodržovali splatnost platby stravného - do 7. dne v měsíci.

7 - 10 let  Kč 638, 11 - 14 let Kč 682, 15 a více Kč 726

Variabilní symbol strávníka zůstává po celou dobu stravování stejný. Číslo bankovního účtu: 107-6400190277/0100. Stravné je splatné do 7. dne v měsíci.