Školní jídelna

Funkce stravovací komise

 • Komise slouží jako prostředník mezi strávníky, školní jídelnou a vedením školy.
 • Reprezentuje požadavky a přání co nejširší řady strávníků, popř. jejich zákonných zástupců.
 • Strávníci, popř. zákonní zástupci, se mohou obracet se svými připomínkami a dotazy na členy stravovací komise e-mailem.

Činnost stravovací komise

 • Sleduje kvalitu a dodržování jídelníčku.
 • Sleduje způsob a kvalitu vydávané stravy.
 • Předává požadavky a přání strávníků vedoucí školní jídelny.
 • Sleduje úroveň kultury stravování.
 • Členové komise mají právo požádat o degustační porci.
 • Jedná se o laickou kontrolu, komise nemá právo vstupovat do prostor kuchyně. Sleduje výdej stravy v prostorách, ve kterých mají právo se pohybovat strávníci.
 • Kontroly se musí účastnit minimálně dva členové stravovací komise.

Členové stravovací komise

 • Počet členů komise je max. 5

Způsob předávání informací

 • Komise o své činnosti sepíše neprodleně ve školní jídelně záznam, který nechá podepsat vedoucí školní jídelny nebo hlavní kuchařkou
 • Záznam bude vyvěšen na webových stránkách školy.
 • Členové stravovací komise budou informovat o svých závěrech z kontrol zákonné zástupce na třídních schůzkách.