Vytisknout

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (ze dne 25. 2. 2005) došlo k úpravě zařazení strávníků do jednotlivých cenových skupin podle věku dosaženého v daném školním roce (školním rokem se rozumí 1. 9. – 31. 8.)

Cena oběda  7.- 10. let ………29,-Kč/oběd/ Kč 638, 11-14. let ………31,-Kč/oběd/ Kč 682,15 a více ………..33,-Kč/oběd/ Kč 726 Splatnost do 7. dne v měsíci      

Platbu za stravné je možno provádět - převodem z účtů na účet ŠJ, trvalým příkazem nebo inkasní platbou, kterou si provádí ŠJ (Souhlas s inkasem) z účtů bank

číslo účtu 107-6400190277/0100, VS vám bude přidělen při zakoupení čipu

Na začátku školního roku (září) všichni strávníci (bez rozdílu způsobu úhrady) zaplatí zálohu na stravné ve výši 22 prac. dnů x  cena za oběd.