Prodej čipů (zálohová platba Kč 150) pro nové strávníky (včetně 1. tříd a přípravných tříd) bude probíhat: 29. 8. 2024 11 – 13,30 hod. – boční vchod z ulice Mokrá pod tělocvičnou, zvonek KUCHYNĚ a 2. 9. 8,00 – 9,30 hod./3. 9. 8,00 – 9 hod.

Pokud žáci z přípravné třídy nastupují do 1. třídy k nám do školy, čipy zůstávají aktivní. Všichni nově nastupující mají oběd 2. 9. 2024 odhlášen.