1. Vyúčtování (vrácení čipů + vyúčtování stravného) pro žáky 9. tříd proběhne 27. 6. 2022 v dopoledních hodinách 8,00 až 10,00 hod. ve školní jídelně u hospodářky školní jídelny. Prosím, aby se dostavili všichni, kteří chodili na obědy.
  2. Pokud žáci nižších ročníků končí docházku v naší škole (1. – 8. třídy) vyúčtování stravného a vrácení čipů bude probíhat ve dnech 28. 6. 2022 mezi 8,00 až 10,00 hod. v kanceláři školní jídelny. O vyúčtování může požádat osobně rodič v průběhu celého dopoledne nebo žák v době přestávek.
  3. Vyúčtování přeplatků proběhne začátkem července 2022 na bankovní účty (pokud hradíte platby prostřednictvím banky). Při změně čísla účtu během školního roku, musíte písemně nahlásit změnu.
  4. Obědy na poslední týden v červnu lze odhlásit a přihlásit do 24. 6. 2022 do 7, 30 hodin, po tomto datu si můžete neodhlášené obědy již pouze vyzvednout do přinesených nádob v době od 11,00 do 11,15 hod. (vchodem u ŠJ), 30. 6. 2022 v době od 9,50 až 10 hodin.
  5. Poslední den školního roku (30. 6. 2022) bude výdej obědů probíhat od 10,00 do 12,00 hodin.
  6. Od 1. září 2022 mají všichni letošní strávníci automaticky obědy přihlášeny! Pokud již nyní víte, že dítě na začátku následujícího školního roku na obědy chodit nebude, odhlaste mu obědy. Již od června lze telefonicky provést odhlášky na září 2022. Odhlášky lze provádět také v závěru prázdnin od 25. srpna 2022 na tel. čísle 222 363 685, nebo prostřednictvím e-mailu.
  7. Žádáme vás, zrušte v červnu trvalé příkazy!