1. Všichni strávníci, kteří se ve školním roce 2020/2021 stravovali, jsou automaticky od 1. září 2021 přihlášeni na obědy, variabilní symbol pro platbu stravného je neměnný. Kdo měl nastavené šablony, zůstávají stejné jako v předešlém roce.
  2. Odhlášky obědů: – telefonicky (222 363 685, 774 044 849) do 7,30 hodin na daný den, – prostřednictvím internetových objednávek do půlnoci předešlého dne a – emailem (jidelna@zskv.cz) do 7,30 hodin na daný den.
  3. Platba stravného: do 7. dne dle kategorie (skupiny – Kč 704, Kč 748, Kč 792). Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022  následujícího roku).
  4.  Výdej obědů první den nepřítomnosti (jídlonosiče): v čase 11 – 11,15 hodin vchodem z ulice Mokrá.