1. Všichni strávníci, kteří se ve školním roce 202/2021 stravovali, jsou automaticky od 1. září 2021 přihlášeni na obědy, variabilní symbol pro platbu stravného je neměnný. Kdo měl nastavené šablony, zůstávají stejné jako v předešlém roce. Odhlašovat nebo změnit šablonu můžete na záznamníku 222 363 685 nebo emailu jidelna@zskv.cz do 31. 8. 2021.
  2. Prodej čipů (Kč 150) pro nové strávníky (včetně 1. tříd a přípravné třídy) + podklady k platbě bude probíhat 25. 8. 2021 v čase od 8 do 11 hod. a 1. 9. 2021 v čase od 8 do 9,30 hod.  a od 12,30 do 13,30 hod. ve školní jídelně ZŠ. Budoucí žáci 1. tříd a přípravné třídy mají 1. 9. 2021 oběd odhlášen.
  3. Platba stravného v září 2021: do 7. dne v plné výši dle kategorie (Kč 704, Kč 748, Kč 792), všichni bez rozdílu odebraných porcí! Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022  následujícího roku)