• Od září 2022 mají všichni strávníci, kteří se ve školním roce 2021/2022 stravovali, automaticky obědy přihlášeny. Žáci nastupující do přípravné a první třídy mají oběd 1. 9. 2022 odhlášen!
  • Zakoupení čipu (Kč 150) pro nové strávníky lze 29. a 30. 8. 2022 od 8 do 11 hodin nebo 1. 9. 2022 od 9 do 10,30 hodin a od 13 do 14,30 hodin ve školní jídelně ZŠ.
  • Pokud již nyní víte, že dítě na začátku školního roku na obědy chodit nebude, odhlaste mu obědy. Odhlášky lze provádět od 25. srpna 2022 na tel. čísle 222 363 685, 774 044 849 nebo prostřednictvím e-mailu jidelna@zskv.cz
  • Platba stravného: do 7. dne v měsíci dle kategorie v 9/2022 v plné výši (skupiny – Kč 858, Kč 902, Kč 990). Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023).
  • Výdej obědů 1. 9. 2022 bude od 11,00 do 13,00 hod.