• Výdej obědů bude probíhat od 11:15 do 14:00 hodin.
  • Z důvodu zvýšených hygienických opatření budou jednotlivá oddělení a třídy na obědy odcházet dle časového rozpisu (rozvrhu).
  • Před vstupem do jídelny si strávníci dezinfikují ruce.
  • Žáci i zaměstnanci školy do prostor školní jídelny vstupují s ochranou dýchacích cest.
  • Pro výdej oběda je nutný čip.
  • Není povolen samoobslužný výdej příborů, polévky. Nápoje jsou odebírány funkcí push up.
  • Personál školní kuchyně používá ochranné prostředky dýchacích cest, rukavice.
  • Rozestupy mezi jednotlivými stoly jsou 1,5m, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osob.
  • Stoly jsou průběžně během výdeje obědů dezinfikovány pověřenou osobou školy, v prostorách jídelny se větrá.
  • Výdej obědů první den nepřítomnosti je omezen, výjimečně v čase 11 – 11, 10 hod. vchodem z ulice Mokrá. Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.
  • Do prostor školní jídelny nesmí vstupovat nemocná osoba.