• Z důvodu zvýšených hygienických opatření budou jednotlivá oddělení na obědy odcházet dle časového rozpisu.
  • Je kladen zvýšený důraz na mytí rukou – před vstupem do jídelny.
  • Každý strávník je povinen si nosit čip
  • Strávníci musí mít do jídelny roušku, kterou před konzumací jídla sundají a vloží do svého igelitového sáčku.
  • Zaměstnankyně kuchyně budou mít ochranné roušky a rukavice.
  • Omezený samoobslužný provoz – zaměstnankyně kuchyně podá žákům tác, příbor, polévku a mléčný nápoj. Ostatní nápoje jsou vydávány pomocí vířiče s funkcí PUSH.
  • Přidání stravy – vždy na čisté talíře, při opětovném nalití nápoje musí být použita vždy čistá sklenička.
  • V průběhu výdeje se v prostorách jídelny průběžně větrá.
  • Po ukončení stravování jsou stoly a židle desinfikovány.
  • Cizím osobám (i zákonným zástupcům) nebude umožněn vstup do školní jídelny
  • Výdej obědů do jídlonosičů: pouze první den nepřítomnosti ve škole a v době zvýšených hygienických opatření vyjímečně v čase 11 až 11,15 hodin bočním vchodem ŠJ.