lockadministrace visibility /  / Družina / Jídelna
Jídelna
ZŠ a MŠ Chodov — Jídelna

Výdej obědů v pátek 11. 2. 2022 bude probíhat v čase od 11.40 do 13.15 hodin.

Vzhledem k velmi nepřehledné situaci (překrývání, nastavování) karantén/izolací, žádáme zákonné zástupce o odhlášky obědů. Škola obědy odhlašovat nebude. Možnosti odhlášek:

– telefonicky (záznamník) 222 363 685, 774 044 849/do 7.30 hodin na daný den

– emailem jidelna@zskv.cz 7.30 hodin na daný den

– objednávkový systém www.jidelna.cz půlnoci předešlého dne

I nadále platí, že akce (ozdravné pobyty, výlety…) pořádané školou a ředitelské volna odhlašuje škola.

Dítě má nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole § 119, § 122. První den nemoci dítěte bude jídlo vydáno zákonnému zástupci (nemocný žák do školní jídelny nevstupuje z hygienických důvodů) do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.15 hodin. Tuto dobu je z hygienických důvodů nutno dodržovat. Takto vydaný oběd je určený k okamžité spotřebě. Další dny nemoci je nutné odhlásit.

Děkujeme za pochopení

  • Výdej obědů bude probíhat od 11:40 do 14:00 hodin.
  • Z důvodu zvýšených hygienických opatření budou jednotlivá oddělení a třídy na obědy odcházet dle časového rozpisu (rozvrhu).
  • Před vstupem do jídelny si strávníci dezinfikují ruce.
  • Žáci i zaměstnanci školy do prostor školní jídelny vstupují s ochranou dýchacích cest.
  • Pro výdej oběda je nutný čip.
  • Personál školní kuchyně používá ochranné prostředky dýchacích cest, rukavice.
  • Rozestupy mezi jednotlivými stoly jsou 1,5m, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osob.
  • Stoly jsou průběžně během výdeje obědů dezinfikovány pověřenou osobou školy, v prostorách jídelny se větrá.
  • Výdej obědů první den nepřítomnosti je omezen, výjimečně v čase 11 – 11, 15 hod. vchodem z ulice Mokrá. Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.
  • Do prostor školní jídelny nesmí vstupovat nemocná osoba.