lockadministrace visibility /  / Družina / Jídelna
Jídelna
ZŠ a MŠ Chodov — Jídelna
  1. Vyúčtování (vrácení čipů + vyúčtování stravného) pro žáky 9. tříd proběhne 26. 6. 2023 v dopoledních hodinách 8,00 až 10,00 hod. ve školní jídelně u hospodářky školní jídelny. Prosím, aby se dostavili všichni, kteří chodili na obědy.
  2. Pokud žáci nižších ročníků končí docházku v naší škole (0. – 8. třídy), vyúčtování stravného a vrácení čipů bude probíhat ve dnech 27. – 28. 6. 2023 mezi 8,00 až 10,00 hod. v kanceláři školní jídelny. O vyúčtování může požádat osobně rodič v průběhu celého dopoledne nebo žák v době přestávek.
  3. Vyúčtování přeplatků stravného proběhne začátkem července 2023 na bankovní účty (pokud hradíte platby prostřednictvím banky). Při změně čísla účtu během školního roku, musíte písemně nahlásit změnu.
  4. Obědy na poslední týden v červnu lze odhlásit a přihlásit do 23. 6. 2023 do 7, 30 hodin, po tomto datu si můžete neodhlášené obědy již pouze vyzvednout do přinesených nádob v době od 11,00 do 11,15 hod. (vchodem u ŠJ), 30. 6. 2023 v době od 9,50 až 10 hodin.
  5. Poslední den školního roku (30. 6. 2023) bude výdej obědů probíhat od 10,00 do 12,00 hodin.
  6. Od 4. září 2023 mají všichni letošní strávníci automaticky obědy přihlášeny! Pokud již nyní víte, že dítě na začátku následujícího školního roku na obědy chodit nebude, odhlaste mu obědy. Již od června lze telefonicky provést odhlášky na září 2023. Odhlášky lze provádět také v závěru prázdnin od 28. srpna 2023 na tel. čísle 222 363 685 nebo prostřednictvím e-mailu.
  7. Platby stravného na rok 2023/2024, zasílejte až v září 2023 (zálohová platba v plné výši – Kč 858, Kč 902, Kč 990, splatnost do 7. dne)
  8. Žádáme vás, zrušte v červnu trvalé příkazy!
  • Platba stravného: do 7. dne v měsíci dle kategorie v 9/2022 v plné výši (skupiny – Kč 858, Kč 902, Kč 990). Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023).
  • Odhlášky obědů: 222 363 685, 774 044 849, jidelna@zskv.cz – do 7,30 hodin na daný den, www.jidelna.cz – do půlnoci předešlého dne. První den nepřítomnosti ve škole lze vyzvednout oběd do jídlonosiče v době od 11 do 11,15 hod. Další dny nepřítomnosti je nutné odhlásit.

Na základě vývoje cen potravin a dalších vstupů, které tuto cenu ovlivňují se s platností od 1. 9. 2022 zvyšuje cena stravného:

I. stupeň – Kč 39/oběd/Kč 858

II. stupeň – Kč 41/oběd/Kč 902

III. stupeň – Kč 45/oběd/Kč 990

Na začátku školního roku (září) všichni přihlášení strávníci (bez rozdílu způsobu úhrady nebo docházky) zaplatí zálohu na stravné ve výši 22 prac. dnů x  cena za oběd.

Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (tzn. narozeniny 11 a 15 let v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023).

Možnosti odhlášek:

– telefonicky (záznamník) 222 363 685, 774 044 849/do 7.30 hodin na daný den

– emailem jidelna@zskv.cz /do 7.30 hodin na daný den

– objednávkový systém www.jidelna.cz /do půlnoci předešlého dne

I nadále platí, že akce (ozdravné pobyty, výlety…) pořádané školou a ředitelské volna odhlašuje škola.

Dítě má nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole § 119, § 122. První den nemoci (nepřítomnosti) dítěte bude jídlo vydáno zákonnému zástupci (nemocný žák do školní jídelny nevstupuje z hygienických důvodů) do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.15 hodin. Tuto dobu je z hygienických důvodů nutno dodržovat. Takto vydaný oběd je určený k okamžité spotřebě. Další dny nemoci je nutné odhlásit.

Děkujeme za pochopení