lockadministrace visibility /  / Družina / Jídelna
Jídelna
ZŠ a MŠ Chodov — Jídelna
  1. Vyúčtování – vrácení čipů pro žáky 9. tříd proběhne v pátek 14. 6. 2024 v dopoledních hodinách 8.00 až 10.00 hod. ve školní jídelně u hospodářky školní jídelny. Prosím, aby se dostavili všichni, kteří chodili na obědy.
  2. Pokud žáci nižších ročníků končí docházku v naší škole (přípravná třída, 1. – 8. třídy), vyúčtování – vrácení čipů bude probíhat v pondělí 24. 6. 2024 od 8.00 do 10.00 hod. v kanceláři školní jídelny. Pokud žáci z přípravné třídy nastupují do 1. třídy k nám do školy, čipy zůstávají aktivní.
  3. Obědy v červnu lze odhlásit a přihlásit do 19. 6. 2024 do půlnoci, po tomto datu si můžete neodhlášené obědy již pouze vyzvednout do přinesených nádob v době od 11.00 do 11.15 hod. vchodem u ŠJ (28. 6. 2024 od 9.40 do 10.00 hod.).
  4. Poslední den školního roku (28. 6. 2024) bude výdej obědů probíhat od 10.00 do 11,30 hodin. Družinové děti půjdou na oběd včase 11,30 – 12,00 hodin.
  5. Přeplatky trvalých příkazů a inkasa, budou vráceny v červenci 2024 na bankovní účty (pokud stravné hradíte převodem). Při změně čísla účtu během školního roku, musíte písemně nahlásit změnu.
  6. Od 2. září 2024 mají všichni letošní strávníci automaticky obědy přihlášeny! Pokud již nyní víte, že dítě na začátku následujícího školního roku na obědy chodit nebude, odhlaste mu obědy. Již od června lze telefonicky provést odhlášky na září 2024. Odhlášky lze provádět také v závěru prázdnin od 26. srpna 2024 na tel. čísle 222 363 685 (záznamník), 774 044 849 (SMS) nebo prostřednictvím e-mailu (jidelna@zskv.cz).

ŽÁDÁME VÁS, ZRUŠTE VŠICHNI V ČERVNU TRVALÉ PŘÍKAZY NA STRAVNÉ!!! (inkasní platby nemusíte rušit, v červenci budou vráceny přeplatky a od září budou platby pokračovat) První platby stravného zadávejte od 1. září 2024 (splatnost do 7. dne v plné výši 22 x cena oběda dle kategorie (věku) strávníka ve školním roce 2024/2025 (školním rokem se rozumí 1. 9. 2024 – 31. 8. 2025).

V případě dotazů se prosím obracejte na školní jídelnu – 222 363 685, 774 044 849.

Pokud máte v jídelníčku navoleno jídlo (č. 2 nebo č. 3), je nutné sledovat jídelní lístek, vždy v pátek na následující týden https://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=28. Zde jsou již uvedena jídla, která se nebudou následný týden připravovat, a to vzhledem k malému počtu objednávek. Pokud paní kuchařka řekne při výdeji, že jídlo není, neznamená to, že by nezbylo, ale že se pro malý zájem nevařilo, viz. jídelní lístek ve školní jídelně.

  • Platba stravného: do 7. dne v měsíci dle kategorie v 9/2023 v plné výši (skupiny – Kč 858, Kč 902, Kč 990). Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024).
  • Odhlášky obědů: 222 363 685, 774 044 849, jidelna@zskv.cz – do 7,30 hodin na daný den, www.jidelna.cz – do půlnoci předešlého dne. První den nepřítomnosti ve škole lze vyzvednout oběd do jídlonosiče v době od 11 do 11,15 hod. Další dny nepřítomnosti je nutné odhlásit.

Na základě vývoje cen potravin a dalších vstupů, které tuto cenu ovlivňují se s platností od 1. 9. 2022 zvyšuje cena stravného:

I. stupeň – Kč 39/oběd/Kč 858

II. stupeň – Kč 41/oběd/Kč 902

III. stupeň – Kč 45/oběd/Kč 990

Na začátku školního roku (září) všichni přihlášení strávníci (bez rozdílu způsobu úhrady nebo docházky) zaplatí zálohu na stravné ve výši 22 prac. dnů x  cena za oběd.

Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (tzn. narozeniny 11 a 15 let v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023).

Možnosti odhlášek:

– telefonicky (záznamník) 222 363 685, 774 044 849/do 7.30 hodin na daný den

– emailem jidelna@zskv.cz /do 7.30 hodin na daný den

– objednávkový systém www.jidelna.cz /do půlnoci předešlého dne

I nadále platí, že akce (ozdravné pobyty, výlety…) pořádané školou a ředitelské volna odhlašuje škola.

Dítě má nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole § 119, § 122. První den nemoci (nepřítomnosti) dítěte bude jídlo vydáno zákonnému zástupci (nemocný žák do školní jídelny nevstupuje z hygienických důvodů) do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.15 hodin. Tuto dobu je z hygienických důvodů nutno dodržovat. Takto vydaný oběd je určený k okamžité spotřebě. Další dny nemoci je nutné odhlásit.

Děkujeme za pochopení