lockadministrace visibility /  / Družina / Jídelna
Jídelna
ZŠ a MŠ Chodov — Jídelna
  • Platba stravného: do 7. dne v měsíci dle kategorie v 9/2023 v plné výši (skupiny – Kč 858, Kč 902, Kč 990). Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024).
  • Odhlášky obědů: 222 363 685, 774 044 849, jidelna@zskv.cz – do 7,30 hodin na daný den, www.jidelna.cz – do půlnoci předešlého dne. První den nepřítomnosti ve škole lze vyzvednout oběd do jídlonosiče v době od 11 do 11,15 hod. Další dny nepřítomnosti je nutné odhlásit.

Na základě vývoje cen potravin a dalších vstupů, které tuto cenu ovlivňují se s platností od 1. 9. 2022 zvyšuje cena stravného:

I. stupeň – Kč 39/oběd/Kč 858

II. stupeň – Kč 41/oběd/Kč 902

III. stupeň – Kč 45/oběd/Kč 990

Na začátku školního roku (září) všichni přihlášení strávníci (bez rozdílu způsobu úhrady nebo docházky) zaplatí zálohu na stravné ve výši 22 prac. dnů x  cena za oběd.

Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (tzn. narozeniny 11 a 15 let v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023).

Možnosti odhlášek:

– telefonicky (záznamník) 222 363 685, 774 044 849/do 7.30 hodin na daný den

– emailem jidelna@zskv.cz /do 7.30 hodin na daný den

– objednávkový systém www.jidelna.cz /do půlnoci předešlého dne

I nadále platí, že akce (ozdravné pobyty, výlety…) pořádané školou a ředitelské volna odhlašuje škola.

Dítě má nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole § 119, § 122. První den nemoci (nepřítomnosti) dítěte bude jídlo vydáno zákonnému zástupci (nemocný žák do školní jídelny nevstupuje z hygienických důvodů) do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.15 hodin. Tuto dobu je z hygienických důvodů nutno dodržovat. Takto vydaný oběd je určený k okamžité spotřebě. Další dny nemoci je nutné odhlásit.

Děkujeme za pochopení