Školní jídelna

základní informace pro školní rok 2023/2024

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (ze dne 25. 2. 2005) došlo k úpravě zařazení strávníků do jednotlivých cenových skupin podle věku dosaženého v daném školním roce (školním rokem se rozumí 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024)

Přihláška ke stravování

Platba stravného:
Cena oběda 7.- 10. let ………39,-Kč/oběd/ Kč 858
11. -14. let ………41,-Kč/oběd/ Kč 902
15. a více ………..45,-Kč/oběd/ Kč 990

Platbu za stravné je možno provádět:

– převodem z účtů na účet ŠJ s trvalým příkazem
– inkasní platbou, kterou si provádí ŠJ (Souhlas s inkasem) z účtů bank

Na začátku školního roku (září) všichni strávníci (bez rozdílu způsobu úhrady) zaplatí zálohu na stravné ve výši 22 prac. dnů x cena za oběd.

Číslo účtu ŠJ: 107-6400190277/0100

VS: číslo přidělené při přihlášení ke školnímu stravování

Při změně bankovního účtu během školního roku, je nutné písemně nebo e-mailem tuto skutečnost nahlásit ve školní jídelně.

Platby musí být připsány na účet školy nejpozději do 7. dne v měsíci!!!!!

Pokud děti nebudou mít včas zaplaceno, nedostanou oběd! Nezaplacení stravného neznamená odhlášení!
Strava:

Naše škola nabízí strávníkům možnost výběru ze tří druhů hlavních jídel mimo pondělí a pátku kdy jsou na výběr dva druhy. Jídelníček je sestavován na základě požadavků na výživové normy pro děti školního věku. Přihlášení strávníka se provádí v kanceláři ŠJ – vyplněním přihlášky (podpis zákonného zástupce) a zakoupením bezkontaktního čipu (Kč 150). Strávník je poté přihlášen po celou dobu školní docházky. Při ztrátě nebo poškození čipu je strávník povinen tuto skutečnost nahlásit hospodářce ŠJ a zakoupit si čip nový. V případě nalezení ztraceného čipu se za čip částka nevrací, ale je možnost si čip uschovat a následně použít při případné ztrátě nového čipu (čip je registrován na jednoho strávníka, při odhlášení dítěte ze stravování se strávníkům platba za 1 čip vrací).

Objednávka:

Objednávání jídel je možné provést dvěma způsoby
– čipem na terminále umístěném v jídelně
– prostřednictvím internetu (zskv.cz – jídelna – objednávkový systém/ŠJ při ZŠ a MŠ Chodov), je nutné zadat uživatelské jméno a heslo, navolit a odeslat.

Doporučujeme si zaslat potvrzení na e-mail (přehled, potvrzení). Kódy je možné vyzvednout v jídelně u hospodářky ŠJ. Jídelníček je vyvěšen ve školní jídelně, na vývěsce u hlavního vchodu a webových stránkách školy.
Objednávat a provádět změny výběru lze minimálně na pět dnů dopředu. U předcházejících obědů je možné provádět jen přihlášky a odhlášky.

Odhlášky:

Odhlášky jídel jsou přijímány
– telefonicky, na níže uvedeném čísle, nejpozději do 7,30 hod. odhlašovaného dne
– pomocí internetu (do půlnoci předcházejícího dne)
– e-mailem, nejpozději do 7,30 hod. odhlašovaného dne

V případě onemocnění má dítě nárok první den nepřítomnosti ve škole na odběr oběda, který je možno vyzvednout do jídlonosičů od 11,00 – 11,15 hod. (mimo hlavní výdej)!

Nemocní žáci mají z hygienických důvodů vstup do školní jídelny zakázán! Další dny nemoci je nutné ODHLÁSIT!!!

Výdej obědů:

Výdej obědů ŠJ: 11,45 – 14,00 hod

Ukončení školní docházky, stravování:

Je povinností žáka (zákonného zástupce) si obědy včas odhlásit a zrušit v kanceláři ŠJ.

V případě jakéhokoli dotazu týkajícího se školní jídelny či stravování se prosím obracejte přímo na vedoucí školní jídelny.

Kontakty ŠJ: telefon ŠJ – 222 363 685, 774 044 849, jidelna@zskv.cz

Vnitřní řád školní jídelny k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny nebo na webových stránkách školy.

Víchová Lenka – vedoucí ŠJ