Stravovací komise ve složení:

  • Jan Jaroš (1. třída), jan.jaros@centrum.cz
  • Jaroslav Švestka (6. třída), jaroslav.svestka@mpss.cz
  • Lenka Dřízhalová (9. třída), l.drizhalova@seznam.cz

Pokud budou mít rodiče jakýkoliv problém, mohou se prostřednictvím uvedených e-mailů obrátit na členy stravovací komise. Zápisy o činnosti stravovací komise budou zveřejňovány na stránkách školní jídelny.

Funkce stravovací komise
Komise slouží jako prostředník mezi strávníky, školní jídelnou a vedením školy.
Reprezentuje požadavky a přání co nejširší řady strávníků, popř. jejich zákonných zástupců.
Strávníci, popř. zákonní zástupci, se mohou obracet se svými připomínkami a dotazy na členy stravovací komise e-mailem.

Činnost stravovací komise
Sleduje kvalitu a dodržování jídelníčku.
Sleduje způsob a kvalitu vydávané stravy.
Předává požadavky a přání strávníků vedoucí školní jídelny.
Sleduje úroveň kultury stravování.
Členové komise mají právo požádat o degustační porci.
Jedná se o laickou kontrolu, komise nemá právo vstupovat do prostor kuchyně.
Sleduje výdej stravy v prostorách, ve kterých mají právo se pohybovat strávníci.
Kontroly se musí účastnit minimálně dva členové stravovací komise.

Členové stravovací komise
Počet členů komise je max. 5

Způsob předávání
Komise o své činnosti sepíše neprodleně ve školní jídelně záznam, který nechá podepsat vedoucí školní jídelny nebo hlavní kuchařkou.
Záznam bude vyvěšen na webových stránkách školy.
Členové stravovací komise budou informovat o svých závěrech z kontrol zákonné zástupce na třídních schůzkách.

Zápis z 23.1.2024

Zápis z 9.11.2023

Zápis z 18.5.2023

Zápis ze dne 25.4.2023

Zápis z 22.2.2023