Stravovací komise ve složení:

  • Alina Čertilina (5. třída), alina7@email.cz
  • Květa Nováková (3. třída), bursovak@gmail.com
  • Vojtěch Martínek (8. třída), vojtese@email.cz
  • Jan Jaroš (3. + 5. třída), jan.jaros@centrum.cz

Pokud budou mít rodiče jakýkoliv problém, mohou se prostřednictvím uvedených e-mailů obrátit na členy stravovací komise. Zápisy o činnosti stravovací komise budou zveřejňovány na stránkách školní jídelny.

Funkce stravovací komise
Komise slouží jako prostředník mezi strávníky, školní jídelnou a vedením školy.
Reprezentuje požadavky a přání co nejširší řady strávníků, popř. jejich zákonných zástupců.
Strávníci, popř. zákonní zástupci, se mohou obracet se svými připomínkami a dotazy na členy stravovací komise e-mailem.

Činnost stravovací komise
Sleduje kvalitu a dodržování jídelníčku.
Sleduje způsob a kvalitu vydávané stravy.
Předává požadavky a přání strávníků vedoucí školní jídelny.
Sleduje úroveň kultury stravování.
Členové komise mají právo požádat o degustační porci.
Jedná se o laickou kontrolu, komise nemá právo vstupovat do prostor kuchyně.
Sleduje výdej stravy v prostorách, ve kterých mají právo se pohybovat strávníci.
Kontroly se musí účastnit minimálně dva členové stravovací komise.

Členové stravovací komise
Počet členů komise je max. 5

Způsob předávání
Komise o své činnosti sepíše neprodleně ve školní jídelně záznam, který nechá podepsat vedoucí školní jídelny nebo hlavní kuchařkou.
Záznam bude vyvěšen na webových stránkách školy.
Členové stravovací komise budou informovat o svých závěrech z kontrol zákonné zástupce na třídních schůzkách.