lockadministrace visibility /  / Družina / Jídelna
Jídelna
ZŠ a MŠ Chodov — Jídelna
  • Z důvodu zvýšených hygienických opatření budou jednotlivá oddělení na obědy odcházet dle časového rozpisu.
  • Je kladen zvýšený důraz na mytí (desinfekci) rukou – před vstupem do jídelny.
  • Každý strávník je povinen si nosit ČIP
  • Strávníci musí mít do jídelny roušku (respirátor), kterou před konzumací jídla sundají.
  • Zaměstnankyně kuchyně mají respirátory a rukavice.
  • V průběhu výdeje se v prostorách jídelny průběžně větrá.

Pokud se nemůžete připojit na internetové objednávky, žádáme vás o opakované připojení na jiném počítači nebo zkuste jiný internetový prohlížeč.

  1. Všichni strávníci, kteří se ve školním roce 2019/2020 stravovali, jsou automaticky od 1. září 2020 přihlášeni na obědy. Kdo měl nastavené šablony, zůstávají stejné jako v předešlém roce. Odhlašovat nebo změnit šablonu můžete na záznamníku 222 363 685 nebo emailu jidelna@zskv.cz během letních prázdnin do 28. 8. 2020.
  2. Prodej čipů (Kč 150) pro nové strávníky (včetně 1. tříd a přípravné třídy) bude probíhat 27. a 28. 8. 2020 v čase od 8 do 11 hod. a 1. a 2. 9. 2020 v čase od 8 do 9,30 hod. ve školní jídelně ZŠ.
  3. Platba stravného v září 2020: do 7. dne v plné výši dle kategorie, všichni bez rozdílu odebraných porcí!

STRAVNÉ OD 1. 9. 2020

Vzhledem k vývoji cen potravin jsme nuceni z důvodu zachování kvality obědů, navýšit finanční limity u stravného ve školní jídelně ZŠ od 1. 9. 2020. Prosím navyšte finanční limity u inkasních plateb a nastavte trvalé příkazy od 1. 9. 2020 takto:

Kategorie 7. – 10. let ……… Kč 32/704

Kategorie 11. -14. let…….,…Kč 34/748

Kategorie 15. a více……….….Kč 36/792

Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021  následujícího roku).