lockadministrace visibility /  / Družina / Jídelna
Jídelna
ZŠ a MŠ Chodov — Jídelna

Strávníci v prezenční výuce mají všechny obědy přihlášeny. Výdej obědů je od 11,15 hodin dle rozpisu. Prosíme rodiče a děti, aby se odhlásili, pokud nebudou do školy chodit. Zaměstnanci, kteří budou vyučovat prezenčně, si obědy sami přihlásí telefonicky, osobně nebo přes email.

Strávníci v distanční výuce mají obědy hromadně odhlášeny. Pokud máte zájem o obědy, musíte své dítě přihlásit na tel. 222363685 nebo prostřednictvím e-mailu jidelna@zskv.cz (den předem do 7,30 hodin). Přihlášené obědy lze vyzvednout (čip) v době od 13,45 do 14,00 hodin přes okénko u školní jídelny  –  boční brankou od hlavního vchodu do školy. Obědy jsou vydávány do termo boxů.

 • Z důvodu zvýšených hygienických opatření budou jednotlivá oddělení na obědy odcházet dle časového rozpisu.
 • Je kladen zvýšený důraz na mytí rukou – před vstupem do jídelny.
 • Každý strávník je povinen si nosit čip
 • Strávníci musí mít do jídelny roušku, kterou před konzumací jídla sundají a vloží do svého igelitového sáčku.
 • Zaměstnankyně kuchyně budou mít ochranné roušky a rukavice.
 • Omezený samoobslužný provoz – zaměstnankyně kuchyně podá žákům tác, příbor, polévku a mléčný nápoj. Ostatní nápoje jsou vydávány pomocí vířiče s funkcí PUSH.
 • Přidání stravy – vždy na čisté talíře, při opětovném nalití nápoje musí být použita vždy čistá sklenička.
 • V průběhu výdeje se v prostorách jídelny průběžně větrá.
 • Po ukončení stravování jsou stoly a židle desinfikovány.
 • Cizím osobám (i zákonným zástupcům) nebude umožněn vstup do školní jídelny
 • Výdej obědů do jídlonosičů: pouze první den nepřítomnosti ve škole a v době zvýšených hygienických opatření vyjímečně v čase 11 až 11,15 hodin bočním vchodem ŠJ.

Pokud se nemůžete připojit na internetové objednávky, žádáme vás o opakované připojení na jiném počítači nebo zkuste jiný internetový prohlížeč.

 1. Všichni strávníci, kteří se ve školním roce 2019/2020 stravovali, jsou automaticky od 1. září 2020 přihlášeni na obědy. Kdo měl nastavené šablony, zůstávají stejné jako v předešlém roce. Odhlašovat nebo změnit šablonu můžete na záznamníku 222 363 685 nebo emailu jidelna@zskv.cz během letních prázdnin do 28. 8. 2020.
 2. Prodej čipů (Kč 150) pro nové strávníky (včetně 1. tříd a přípravné třídy) bude probíhat 27. a 28. 8. 2020 v čase od 8 do 11 hod. a 1. a 2. 9. 2020 v čase od 8 do 9,30 hod. ve školní jídelně ZŠ.
 3. Platba stravného v září 2020: do 7. dne v plné výši dle kategorie, všichni bez rozdílu odebraných porcí!

STRAVNÉ OD 1. 9. 2020

Vzhledem k vývoji cen potravin jsme nuceni z důvodu zachování kvality obědů, navýšit finanční limity u stravného ve školní jídelně ZŠ od 1. 9. 2020. Prosím navyšte finanční limity u inkasních plateb a nastavte trvalé příkazy od 1. 9. 2020 takto:

Kategorie 7. – 10. let ……… Kč 32/704

Kategorie 11. -14. let…….,…Kč 34/748

Kategorie 15. a více……….….Kč 36/792

Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021  následujícího roku).