Možnosti odhlášek:

– telefonicky (záznamník) 222 363 685, 774 044 849/do 7.30 hodin na daný den

– emailem jidelna@zskv.cz /do 7.30 hodin na daný den

– objednávkový systém www.jidelna.cz /do půlnoci předešlého dne

I nadále platí, že akce (ozdravné pobyty, výlety…) pořádané školou a ředitelské volna odhlašuje škola.

Dítě má nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole § 119, § 122. První den nemoci (nepřítomnosti) dítěte bude jídlo vydáno zákonnému zástupci (nemocný žák do školní jídelny nevstupuje z hygienických důvodů) do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.15 hodin. Tuto dobu je z hygienických důvodů nutno dodržovat. Takto vydaný oběd je určený k okamžité spotřebě. Další dny nemoci je nutné odhlásit.

Děkujeme za pochopení