Na základě vývoje cen potravin a dalších vstupů, které tuto cenu ovlivňují se s platností od 1. 9. 2022 zvyšuje cena stravného:

I. stupeň – Kč 39/oběd/Kč 858

II. stupeň – Kč 41/oběd/Kč 902

III. stupeň – Kč 45/oběd/Kč 990

Na začátku školního roku (září) všichni přihlášení strávníci (bez rozdílu způsobu úhrady nebo docházky) zaplatí zálohu na stravné ve výši 22 prac. dnů x  cena za oběd.

Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (tzn. narozeniny 11 a 15 let v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023).