1. Vyúčtování (vrácení čipů + vyúčtování stravného) pro žáky 9. tříd proběhne v pondělí 21. 6. 2021 v dopoledních hodinách 8.00 až 10.00 hod. ve školní jídelně u hospodářky školní jídelny. Prosím, aby se dostavili všichni, kteří chodili na obědy.
  2. Pokud žáci nižších ročníků končí docházku v naší škole (přípravná třída, 1. – 8. třídy), vyúčtování stravného a vrácení čipů bude probíhat ve dnech 22. 6. 2021 mezi 7.00 až 10.00 hod. v kanceláři školní jídelny.
  3. Přeplatky trvalých příkazů a inkasa, budou vráceny v červenci 2021 na bankovní účty (pokud stravné hradíte převodem). Při změně čísla účtu během školního roku, musíte písemně nahlásit změnu.
  4. Od 1. září 2021 mají všichni letošní strávníci automaticky obědy přihlášeny! Pokud již nyní víte, že dítě na začátku následujícího školního roku na obědy chodit nebude, odhlaste mu obědy. Již od června lze telefonicky provést odhlášky na září 2021. Odhlášky lze provádět také v závěru prázdnin od 23. srpna 2021 na tel. čísle 222 363 685 nebo prostřednictvím e-mailu (jidelna@zskv.cz).
  5. Obědy v červnu lze odhlásit a přihlásit do 17. 6. 2021 do půlnoci, po tomto datu si můžete neodhlášené obědy již pouze vyzvednout do přinesených nádob v době od 11.00 do 11.15 hod. vchodem u ŠJ (25. 6. 2021 od 9.40 do 9.55 hod.).
  6. Prodej čipů (Kč 150) pro nové strávníky (včetně 1. tříd a přípravné třídy) bude probíhat 25. 8. 2021 v čase od 8 do 11 hod. a 1. 9. 2021 v čase od 8 do 9,30 hod. a od 12,30 do 13,30 hodin ve školní jídelně ZŠ. Pokud žáci z přípravné třídy nastupují do 1. třídy k nám do školy, čipy zůstávají aktivní.
  7. Poslední den školního roku (25. 6. 2021) bude výdej obědů probíhat od 10.00 do 11,30 hodin. Družinové děti půjdou na oběd v 11,30 – 12,30 hodin.

                          ŽÁDÁME VÁS, ZRUŠTE VŠICHNI V ČERVNU TRVALÉ PŘÍKAZY!