1. Vyúčtování – vrácení čipů pro žáky 9. tříd proběhne v pátek 14. 6. 2024 v dopoledních hodinách 8.00 až 10.00 hod. ve školní jídelně u hospodářky školní jídelny. Prosím, aby se dostavili všichni, kteří chodili na obědy.
  2. Pokud žáci nižších ročníků končí docházku v naší škole (přípravná třída, 1. – 8. třídy), vyúčtování – vrácení čipů bude probíhat v pondělí 24. 6. 2024 od 8.00 do 10.00 hod. v kanceláři školní jídelny. Pokud žáci z přípravné třídy nastupují do 1. třídy k nám do školy, čipy zůstávají aktivní.
  3. Obědy v červnu lze odhlásit a přihlásit do 19. 6. 2024 do půlnoci, po tomto datu si můžete neodhlášené obědy již pouze vyzvednout do přinesených nádob v době od 11.00 do 11.15 hod. vchodem u ŠJ (28. 6. 2024 od 9.40 do 10.00 hod.).
  4. Poslední den školního roku (28. 6. 2024) bude výdej obědů probíhat od 10.00 do 11,30 hodin. Družinové děti půjdou na oběd včase 11,30 – 12,00 hodin.
  5. Přeplatky trvalých příkazů a inkasa, budou vráceny v červenci 2024 na bankovní účty (pokud stravné hradíte převodem). Při změně čísla účtu během školního roku, musíte písemně nahlásit změnu.
  6. Od 2. září 2024 mají všichni letošní strávníci automaticky obědy přihlášeny! Pokud již nyní víte, že dítě na začátku následujícího školního roku na obědy chodit nebude, odhlaste mu obědy. Již od června lze telefonicky provést odhlášky na září 2024. Odhlášky lze provádět také v závěru prázdnin od 26. srpna 2024 na tel. čísle 222 363 685 (záznamník), 774 044 849 (SMS) nebo prostřednictvím e-mailu (jidelna@zskv.cz).

ŽÁDÁME VÁS, ZRUŠTE VŠICHNI V ČERVNU TRVALÉ PŘÍKAZY NA STRAVNÉ!!! (inkasní platby nemusíte rušit, v červenci budou vráceny přeplatky a od září budou platby pokračovat) První platby stravného zadávejte od 1. září 2024 (splatnost do 7. dne v plné výši 22 x cena oběda dle kategorie (věku) strávníka ve školním roce 2024/2025 (školním rokem se rozumí 1. 9. 2024 – 31. 8. 2025).

V případě dotazů se prosím obracejte na školní jídelnu – 222 363 685, 774 044 849.