• Platba stravného: do 7. dne v měsíci dle kategorie v 9/2023 v plné výši (skupiny – Kč 858, Kč 902, Kč 990). Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024).
  • Odhlášky obědů: 222 363 685, 774 044 849, jidelna@zskv.cz – do 7,30 hodin na daný den, www.jidelna.cz – do půlnoci předešlého dne. První den nepřítomnosti ve škole lze vyzvednout oběd do jídlonosiče v době od 11 do 11,15 hod. Další dny nepřítomnosti je nutné odhlásit.